Zamek w Chęcinach - Wiktor Baron Fotografia

Zamek administracyjny powstał na przełomie XIII i XIV wieku. Został wybudowany przez Muskatę na zlecenie i za pieniądze Wacława II z rodu czeskich Przemyślidów, koronowanego w Polsce w 1300 roku. Wówczas została zbudowana pojedyncza wieża o średnicy około 9m, w późniejszym okresie zamek rozbudowano do dwóch cylindrycznych baszt obronnych i dziedzińca. Ta część zamku została zbudowana jako część mieszkalna.  Zamek posiadał swoją własną kaplicę, ulokowaną przy baszcie wschodniej. Skarbiec zamkowy był przechowywany w pomieszczeniu położonym nad kaplicą. Pewne jest. iż zamek istniał w 1306 roku. kiedy król Władysław Łokietek ofiarował budowlę biskupowi krakowskiemu Janowi Muskacie. Rok później w pretekście wykrycia spisku przeciw królowi zamek ponownie stał się własno­ścią króla. W 1318 roku w zamku został zdeponowany skarbiec Archidiecezji Gnieźnieńskiej i pozostawał chroniony przed wojskami Zakonu Krzyżackiego. Zamek odegrał istotną rolę jako miejsce zgromadzenia wojsk ziem małopolski i wielkopolski przed wyruszeniem w 1331 roku na Bitwę pod Płowcami z Zakonem Krzyżackim.

Warsztaty i plenery fotograficzne.

Zamek w Chęcinach perła architektoniczna województwa Świętokrzyskiego2017

W pierwszej połowie XIV wieku warownia została rozbudowana przez króla Kazimierza III Wielkiego. W 1576 roku zbudowano Dolny Dziedziniec z kwadratową basztą. Wówczas zamek stał się rezydencją królowej Adelajdy Heskiej. W kolejnych latach na zamku mieszkały: Elżbieta Łokietkówna. Zofia Holszańska i jej syn Władysław Warneńczyk oraz z pochodzenia Włoszka królowa Polski Bona Sforza. W  późniejszym czasie warownia była wykorzystywana jako więzienie stanu, a lochy umieszczono pod wschodnią basztą. Pośród uwięzionych znajdowali się: Michael Kuchmeister Von Sternberg przyszły Wielki  Mistrz Zakonu Krzyżackiego oraz Andrzej Wingold,  brat przyrodni Króla Jagiełły.

Zamek na krótko odzyskał swoją świetność dzięki odbudowie poczynionej przez starostę chęcińskiego Stanisława Branickiego,  jednakże w drugiej połowie XVI w. zamek zaczął popadać w ruinę. W 1588 roku sejm nakazał wyniesienie ksiąg z zamku do kościoła parafialnego. Ul 1607 roku zamek został zaatakowany i spalony przez rokoszan Zebrzydowskiego. W 1657 roku Zamek został po raz kolejny podpalony i częściowo zniszczony przez wojska księcia Rakoczego. Podczas potopu szwedzkiego zamek został zniszczony i pozostaje trwała ruiną po dzień dzisiejszy.

Ruiny zamku były wielokrotnie konserwowane. Pierwsze poważne prace zabezpieczające ruiny przed zniszczeniem były prowadzone w 1877 roku. W dwudziestoleciu międzywojennym ruiny zamku były konserwowane przez ówczesnego burmistrza miasta Chęciny Edmunda Padechowicza. Po II wojnie świa­towej prowadzono kolejne prace zabezpieczające na zamku. Odbudowano środkową basztę a we wschod­niej baszcie urządzono punkt widokowy.

Zamek w Chęcinach
Zamek w Chęcinach
Zamek w Chęcinach
Zamek w Chęcinach
Zamek w Chęcinach
Zamek w Chęcinach
Zamek w Chęcinach
Zamek w Chęcinach

WYDRKUJ ZDJĘCIA Z TEJ STRONY DO SWOJEGO DOMU LUB NA PREZENT

Zamek w Chęcinach – Oficjalna Strona Internetowa

3 Comments

  1. Zawsze mijam ten Zamek z daleka i muszę się w końcu wybrać, by zobaczyć go z bliska. Świetne zdjęcia 🙂

  2. Marcin pisze:

    Świetne foty, byłoby coś, gdyby tam wschód lub zachód w dynamice burzowej ustrzelić 🙂 Pozdrowienia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *