Cerkiew w Narwi

Cerkiew w Narwi

Pierwsza wzmianka o istnieniu cerkwi prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi pojawiła się w rejestrze pomiary włócznej z 1560 r. Miejscowa legenda mówi o tym, że fundatorem cerkwi był kniaź Iwan Wiśniowiecki, który przeprawiając się tutaj tratwą przez rzekę Narew,zauważył w szałasie przewoźnika przed ikoną św. Antoniego Pieczerskiego zapaloną lampkę. Ujęty pobożnością flisaka zaproponował umieszczenie ikony w kaplicy. Na jej budowę ofiarował pewną sumę pieniędzy i zastrzegł, że pozostałą sumę potrzebną na dokończenie inwestycji przekaże w drodze powrotnej. Po powrocie zastał zręby nie małej kaplicy, ale dużej świątyni. Dotrzymując jednak obietnicy, pokrył wszelkie koszty związane z dokończeniem cerkwi.Początkowo parafia Narew leżała na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, diecezji prawosławnej włodzimiersko-brzeskiej, wchodzącej w skład metropolii kijowsko-halickiej, protopopii bielskiej. W 1847 r. cerkiew parafialna znajdowała się w dekanacie bielskim diecezji litewsko-wileskiej. W 1882 r. przystąpiono do budowy nowej drewnianej świątyni. Wyświęcono ją w 1885 r. Po dziś dzień jest ona cerkwią parafialną w Narwi. Na początku XX w., gdy parafia w Narwi znalazła się w diecezji grodzieńskiej, liczba parafian wynosiła 3098 osób (1905 r.). W okresie I wojny światowej liczba wiernych zmalała, miejscowa ludność ewakuowała się w głąb Rosji. W okresie międzywojennym cerkiew w Narwi uzyskała status etowej, której duchowny otaczał opieką sąsiednie parafie. Po II wojnie światowej spora liczba wiernych wyjechała do Związku Radzieckiego, a cekiew w Narwi weszła w skład diecezji warszawsko-bielskiej. W latach 60-tych stała się siedzibą dekanatu. Wnętrze cerkwi w 1990 r. zostało zniszczone przez pożar. Spłonęło cenne, zabytkowe wyposa­enie, m.in. ikona św. Antoniego Pieczerskiego. Otaczana była szczególną czcią nie tylko przez prawosławnych mieszkańców Narwi, lecz także przez wiernych z okolicznych parafii. Cerkiew odbudowano dzięki ofiarności i pracy wiernych. Konsekrowano ją w 1994 r.

Warsztaty i plenery fotograficzne.

Cerkiew w Narwi
Cerkiew w Narwi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?

Koszyk

Twój koszyk aktualnie jest pusty.

Chcesz być na bieżąco?OTRZYMUJ POWIADOMIENIA NA MAILA

Zapisując się na listę mailingową zyskujesz szybszy dostęp do nowych treści oraz promocyjnych ofert .