Impuls 2 Newag - sesja dla ŁKA - Wiktor Baron Fotografia

Elektryczny Zespół Trakcyjny – Impuls 2

Impuls 2 produkcji sądeckich zakładów Newag, jest jednym z najowocniejszych pojazdów szynowych produkowanych w Polsce. Jak sam producent mówi wyróżnia funk­cjo­nal­nością oraz zastosowaniem zaawanso­wanych roz­wią­zań konstrukcyjnych. Składy jakie miałem fotografować były wyprodukowane dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, które są dwu trakcyjne. Oznacza to że mogą się poruszać po trakcji elektrycznej jak i spalinowej, mówiąc prościej posiadają silnik spalinowy, koty umożliwia poruszanie się po niezelektryfikowanych szlakach kolejowych. ŁKA będzie wykorzystywać taką możliwość na trasie do Spały.

Warsztaty i plenery fotograficzne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *