Kościół Narodzenia NMP w Wiślicy - Wiktor Baron Fotografia
Zachowane świadectwa archeologiczne potwierdzają, że parafia w Wiślicy istniała już w XI w., a więc u samych początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Pierwszym kościołem wzniesionym w tym miejscu była świątynia kamienna w stylu romańskim, której świadectwa zachowały się przede wszystkim w udostępnionych do zwiedzania podziemiach. W XII w. wzniesiono na tym miejscu kolejną romańską świątynię, a w I połowie XIII w. istniała już kolejna budowla trójnawowa. Dynamika zmian architektonicznych świątyni w Wiślicy świadczy o wyjątkowym znaczeniu tej miejscowości w ówczesnym państwie. Król Kazimierz Wielki przebudował świątynię w połowie XIV w., nadając jej charakter gotycki. Korpus kościoła został poważnie uszkodzony podczas działań wojennych w 1915 roku, kiedy to bezpowrotnym zniszczeniom uległa przede wszystkim romańska elewacja zachodnia. Jest to jeden z tzw. „kościołów ekspiacyjnych”, które król Kazimierz Wielki wzniósł po zabójstwie ks. Marcina Baryczki. Umieszczone w centralnej części kolumny dzielą nawę główną na dwie części, nazywane niekiedy „pseudo-nawami”. W niższym i węższym prezbiterium zachowały się fragmenty niezwykle cennych malowideł bizantyjsko-ruskich z XV w. W prezbiterium przechowywana jest wczesnogotycka figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, tradycyjnie nazywana Matką Bożą Łokietkową, co ma być świadectwem z wiązków tejże rzeźby z mającym się tu ukrywać królem Władysławem Łokietkiem. Figura ta, w obecności ówczesnego arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły, została uroczyście koronowana 17 lipca 1966 roku. Na terenie parafii znajduje się wyjątkowo dużo najwyższej klasy zabytków architektury romańskiej i gotyckiej. Nieustanną troską otacza je proboszcz, ks. kanonik Stanisław Stępień. W ramach projektu „Skarbiec Świętokrzyski. Szlak architektury drewnianej i średniowiecznej” w gotyckiej bazylice mniejszej odrestaurował barokowy ołtarz św. Barbary.

Warsztaty i plenery fotograficzne.

WYDRKUJ MOJE ZDJĘCIA DLA SIEBIE DO DOMU LUB NA PREZENT

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *