Ogniskowa obiektywu – co to jest? - praktyczny poradnik.

Ogniskowa obiektywu

Ogniskowa obiektywu, wyrażona w milimetrach, jest podstawowym parametrem każdego obiektywu, który ma fundamentalne znaczenie dla fotografii. Definiuje ona odległość między środkiem optycznym obiektywu a punktem, w którym promienie świetlne zbierają się, tworząc ostry obraz. Ogniskowa decyduje o kącie widzenia obiektywu, czyli o tym, jak dużą część sceny będziemy mogli uchwycić na zdjęciu, oraz wpływa na to, jak „powiększone” będą wydawać się fotografowane obiekty.

Wpływ ogniskowej na fotografowanie i percepcję obrazu

Ogniskowa ma bezpośredni wpływ na sposób, w jaki postrzegamy i rejestrujemy świat w fotografii. Krótkie ogniskowe, znane również jako szerokokątne, pozwalają na uchwycenie szerokich scen, sprawiając, że przestrzeń wydaje się większa i bardziej otwarta. Z kolei długie ogniskowe, czyli teleobiektywy, skupiają się na izolacji i przybliżeniu dalekich obiektów, często zmieniając percepcję głębi i proporcji w kadrze. Wybór ogniskowej wpływa nie tylko na to, co i jak fotografujemy, ale także na to, jak odbiorcy będą interpretować nasze zdjęcia – od dramatycznych, szerokich krajobrazów po intymne portrety, gdzie tło rozmywa się, przykuwając całą uwagę do modela. Zrozumienie wpływu ogniskowej na obraz jest kluczowe dla świadomego tworzenia kompozycji fotograficznych, które komunikują naszą wizję artystyczną.

Podstawy Teoretyczne

Fizyczne zasady działania ogniskowej

Ogniskowa jest ściśle związana z fizycznymi zasadami optyki. W kontekście fotografii, mówi nam, jak daleko od soczewki obiektywu musi znajdować się matryca lub film, aby uzyskać ostry obraz obiektu znajdującego się w nieskończoności. Im dłuższa ogniskowa, tym dalej od soczewki znajduje się ten punkt, co pozwala na większe „powiększenie” obrazu. Krótka ogniskowa umożliwia umieszczenie matrycy bliżej soczewki, co z kolei skutkuje szerszym polem widzenia. To zjawisko wynika z podstawowych praw optyki geometrycznej, które opisują, jak światło jest załamywane przy przechodzeniu przez soczewki.

Jak ogniskowa obiektywu wpływa na kąt widzenia

Ogniskowa bezpośrednio wpływa na kąt widzenia obiektywu, czyli na rozmiar obszaru sceny, który jest w stanie uchwycić obiektyw. Krótsze ogniskowe posiadają szerszy kąt widzenia, co pozwala na ujęcie większej części sceny na jednym zdjęciu. Z drugiej strony, dłuższe ogniskowe skutkują węższym kątem widzenia, co pozwala na skupienie się na konkretnym elemencie krajobrazu lub obiekcie, „przybliżając” go i izolując od otoczenia. Zmiana ogniskowej pozwala fotografom na manipulację perspektywą i składem kadru, oferując różne sposoby prezentacji tematu.

Ogniskowa - Schemat

Schemat kątów widzenia przy zastosowaniu różnych ogniskowych.

Zależność ogniskowej od rozmiaru matrycy/aparatu

Rozmiar matrycy aparatu również wpływa na efektywne postrzeganie ogniskowej, co jest znane jako „ekwiwalent ogniskowej”. Aparaty z mniejszymi matrycami, takie jak te w smartfonach lub aparatach kompaktowych, wymagają stosowania krótszych ogniskowych, aby osiągnąć podobny kąt widzenia do tego, który oferują aparaty z większymi matrycami, na przykład lustrzanki cyfrowe. To zjawisko jest przyczyną, dla której ogniskową często podaje się w formie „ekwiwalentu dla formatu pełnoklatkowego”, aby ułatwić porównywanie obiektywów i kątów widzenia między różnymi systemami. Zrozumienie tej zależności jest kluczowe przy wyborze odpowiedniego sprzętu i planowaniu zdjęć, szczególnie gdy przejście na inny format aparatu może znacząco zmienić sposób, w jaki ogniskowa wpływa na zdjęcie.

Zależność ogniskowej od rozmiaru matrycy aparatu

Zależność ogniskowej  i kąta widzenia od rozmiaru matrycy aparatu

Rodzaje Ogniskowych

Szerokokątne (poniżej 35mm)

 • Charakterystyka: Szerokokątne obiektywy charakteryzują się krótką ogniskową, oferującą szerszy kąt widzenia. Pozwalają one na ujęcie dużych obszarów sceny, co jest szczególnie przydatne w ograniczonej przestrzeni. Dzięki temu, że ujmują więcej świata, mogą wprowadzać znaczącą perspektywę i przesadzać odległości między obiektami.
 • Zastosowania i efekty wizualne: Szerokokątne obiektywy są idealne do fotografowania krajobrazów, architektury, wnętrz oraz sytuacji, gdzie chcemy pokazać przestrzeń wokół głównego tematu zdjęcia. Umożliwiają tworzenie dynamicznych kompozycji z silnym poczuciem głębi i skali.
Ogniskowa - Obiektyw Szerokokątny

Typowe zastosowanie obiektywy szerokokątnego w Fotografii Krajobrazowej

Standardowe (około 50mm)

 • Dlaczego nazywane „normalnymi: Ogniskowa około 50mm jest uważana za „standardową”, ponieważ zapewnia kąt widzenia zbliżony do tego, jak ludzkie oko postrzega świat, bez znaczącego zniekształcenia perspektywy. Z tego względu obrazy wykonane przy użyciu tych obiektywów często wydają się naturalne i realistyczne.
 • Porównanie percepcji obrazu do ludzkiego oka: Zdjęcia zrobione standardowymi obiektywami dobrze oddają proporcje i relacje przestrzenne, co sprawia, że są one chętnie używane w portretach, reportażach oraz fotografii ulicznej.
Ogniskowa - Standardowa 50mm

Zastosowanie standardowej ogniskowej przy użyciu obiektywu stało ogniskowego 50mm.

Teleobiektywy (powyżej 70mm)

 • Charakterystyka i użyteczność: Teleobiektywy charakteryzują się dłuższą ogniskową, która „przybliża” odległe obiekty, czyniąc je większymi w kadrze. Pozwalają na izolację tematu od tła, co jest szczególnie użyteczne przy fotografowaniu dzikiej przyrody, sportu czy wykonując portrety.
 • Efekt „ściśnięcia perspektywy: Długa ogniskowa teleobiektywów ma tendencję do „ściśnięcia” percepcji przestrzeni, zmniejszając optycznie odległości między obiektami znajdującymi się w różnych odległościach od aparatu. Efekt ten jest wykorzystywany do tworzenia wrażenia większej bliskości między elementami sceny oraz do zmniejszenia głębi ostrości, co pozwala na silne oddzielenie tematu od tła.
Ogniskowa - Teleobiektyw

Zastosowanie teleobiektywu w Fotografii Podróżniczej

IV Wybór Odpowiedniej Ogniskowej

Wpływ ogniskowej na kompozycję

Ogniskowa ma znaczący wpływ na kompozycję zdjęcia i sposób, w jaki opowiadana jest historia. Decyduje nie tylko o tym, ile ze sceny zostanie uchwycone, ale również wpływa na perspektywę i relacje przestrzenne między obiektami. Krótka ogniskowa może dodać dynamiki i głębi, podczas gdy długa ogniskowa pozwala na skupienie uwagi na szczegółach i izolację tematu. Wybierając ogniskową, fotograf decyduje, jakie elementy zostaną podkreślone, a które zminimalizowane, co bezpośrednio wpływa na narrację wizualną.

Jak dobierać ogniskową do różnych rodzajów fotografii?

 • Portrety: Ogniskowe od 50mm do 135mm są często wybierane do fotografii portretowej. Pozwalają one na naturalne odwzorowanie proporcji twarzy, minimalizując zniekształcenia. Dłuższe ogniskowe mogą również pomóc rozmyć tło, skupiając uwagę na modelu.
 • Krajobrazy: Do krajobrazów często wykorzystuje się szerokokątne obiektywy (poniżej 35mm), które umożliwiają uchwycenie rozległych przestrzeni i podkreślenie perspektywy.
 • Sport i dzika przyroda: W tych dziedzinach preferowane są teleobiektywy (powyżej 200mm), które pozwalają na zbliżenie do dalekich obiektów i dynamicznych scen bez konieczności fizycznego zbliżania się.
 • Fotografia uliczna i reportażowa: Tutaj sprawdzają się obiektywy o ogniskowych od 35mm do 50mm, które pozwalają na łatwe przechwytywanie scen bez zniekształceń, z zachowaniem naturalnej perspektywy.

Analiza wpływu ogniskowej na efekt końcowy

Analizując zdjęcia, warto zwrócić uwagę na to, jak zmiana ogniskowej wpływa na odbiór zdjęcia. Na przykład, portret wykonany szerokokątnym obiektywem w bliskiej odległości od modela może wydawać się nieproporcjonalny, co może być wykorzystane do stworzenia unikalnego efektu. Z kolei użycie teleobiektywu w fotografii krajobrazowej może pozwolić na wyizolowanie interesujących detali, które w innym przypadku mogłyby umknąć uwadze. Zrozumienie tych subtelnosci i świadome podejście do wyboru ogniskowej umożliwiają nie tylko techniczne opanowanie fotografii, ale również rozwijają artystyczną wrażliwość, pozwalając na bardziej świadome opowiadanie historii za pomocą obrazu.

Ogniskowa a Inne Parametry Obiektywu

Relacja ogniskowej do przysłony i głębi ostrości

Ogniskowa obiektywu jest ściśle powiązana z przysłoną i głębią ostrości, co wpływa na sposób, w jaki zdjęcie jest postrzegane. Przysłona (f-stop) kontroluje ilość światła docierającego do matrycy, ale również decyduje o głębi ostrości zdjęcia – mniejsza liczba f oznacza większe otwarcie przysłony, co skutkuje płytszą głębią ostrości. Długie ogniskowe, zwłaszcza przy dużych otworach przysłony, znacząco ograniczają głębię ostrości, co pozwala na wyizolowanie tematu od tła. W kontrze, krótkie ogniskowe zwiększają głębię ostrości, co jest korzystne przy fotografowaniu scen, gdzie ważne jest, aby jak najwięcej elementów było w ostrości, np. w krajobrazach.

Głębia Ostrości - Poradnik

Typowy przykład zastosowania małej głębi ostrości w fotografii

Zoom vs. stała ogniskowa – zalety i wady

 • Obiektywy ze zmienną ogniskową (zoom) oferują elastyczność poprzez możliwość zmiany ogniskowej bez konieczności zmiany obiektywu. Są one praktyczne i wszechstronne, szczególnie w sytuacjach wymagających szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków. Wadą może być jednak mniejsza jasność (wyższa minimalna wartość przysłony) i potencjalnie niższa jakość obrazu w porównaniu do obiektywów o stałej ogniskowej.
 • Obiektywy o stałej ogniskowej, znane również jako prime, zazwyczaj oferują lepszą jakość obrazu, większą maksymalną jasność (niższe wartości f-stop) i mniejszą wagę. Umożliwiają one uzyskanie bardziej ostrego obrazu i piękniejszego rozmycia tła (bokeh). Wymagają jednak od fotografa zmiany pozycji w przestrzeni, aby zmienić kompozycję, co może być ograniczeniem w dynamicznych scenariuszach.

Obiektywy Canon

Ogniskowa a aberracja i dystorsja obiektywu

 

Różne ogniskowe mogą wpływać na pojawianie się aberracji i dystorsji. Szerokokątne obiektywy często wprowadzają dystorsję beczkowatą, gdzie linie proste na krawędziach zdjęcia wyginają się na zewnątrz. Teleobiektywy mogą czasami powodować dystorsję poduszkowatą, gdzie linie wyginają się do wewnątrz. Ogniskowa ma również wpływ na aberrację chromatyczną – długie ogniskowe mogą zwiększać ryzyko jej wystąpienia, szczególnie przy słabej jakości szkła obiektywu. Producenci obiektywów stosują różne technologie, aby minimalizować te zjawiska, np. poprzez użycie specjalnych elementów optycznych lub zaawansowanej obróbki cyfrowej

Praktyczne Wskazówki

Jak eksperymentować z ogniskową w różnych scenariuszach fotografowania

Eksperymentowanie z ogniskową pozwala na eksplorację różnych perspektyw i efektów wizualnych, które mogą odmienić twoje zdjęcia:

 • Portrety: Eksperymentuj z dłuższymi ogniskowymi (85mm-135mm) do portretów, aby uzyskać przyjemne rozmycie tła i skupić uwagę na modelu. Krótsze ogniskowe mogą być użyte do bardziej dynamicznych portretów środowiskowych.
 • Krajobrazy: Użyj szerokokątnych obiektywów, aby uchwycić jak najwięcej sceny, jednocześnie eksperymentując z umieszczeniem elementów w różnych punktach kadru, aby zobaczyć, jak zmienia się kompozycja.
 • Fotografia uliczna: Ogniskowe od 35mm do 50mm są idealne do fotografii ulicznej, oferując dobry balans między szerokim kątem a możliwością izolacji tematów.

Użycie ogniskowej do kreatywnych efektów, np. bokeh

Bokeh, czyli estetyczne rozmycie tła, jest łatwiejsze do uzyskania przy użyciu dłuższych ogniskowych z dużą maksymalną przysłoną (niską liczbą f). Możesz eksperymentować z różnymi ogniskowymi i przysłonami, aby zobaczyć, jak zmienia się charakter bokeh – od delikatnie rozmytych światełek do miękkiego, jednolitego tła.

Ogniskowa obiektywu – co to jest? 1

Przykład zdjęcia portretowego, wykonanego podczas złotej godziny. Widzimy również na fotografii przykład użycia efektu bokeh

Znaczenie ogniskowej w fotografii oraz filmie

 • W fotografii cyfrowej, szczególnie przy użyciu aparatów z wymienną optyką, wybór ogniskowej ma bezpośredni wpływ na kompozycję, perspektywę i opowiadanie historii. Eksperymentowanie z różnymi ogniskowymi pozwala na znalezienie własnego stylu i lepsze wyrażenie zamierzonej wizji artystycznej.
 • W filmie, ogniskowa używana przy danym ujęciu wpływa na to, jak widz odbiera przestrzeń i emocje sceny. Różne ogniskowe mogą być używane do tworzenia napięcia, intymności, izolacji postaci lub przeciwnie – pokazania ich w kontekście szerokiego otoczenia. Zmiana ogniskowej w trakcie ruchu kamery (tzw. zoom) może dodatkowo wpłynąć na dynamikę sceny.

Pamiętaj, że eksperymentowanie i praktyka są kluczowe. Spróbuj używać różnych ogniskowych w niekonwencjonalnych scenariuszach, aby odkryć nowe sposoby wyrażania się poprzez fotografię i film. Wykorzystywanie ogniskowej jako narzędzia kreatywnego, a nie tylko technicznego, pozwoli ci rozwijać swoje umiejętności i tworzyć coraz to ciekawsze prace.

Podsumowanie

Ogniskowa jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na fotograficzną ekspresję, oferując szerokie możliwości kształtowania obrazu, od zmiany perspektywy po manipulację głębią ostrości. Poniżej przedstawiamy kluczowe wnioski i zachęcamy do dalszej eksploracji:

Kluczowe wnioski dotyczące wyboru i zastosowania ogniskowej:

 • Ogniskowa wpływa na perspektywę i kompozycję: Krótsze ogniskowe rozszerzają kąt widzenia i dodają dynamiki kompozycji, podczas gdy dłuższe ogniskowe skupiają uwagę na detalach i izolują temat.
 • Znaczenie w różnych gatunkach fotografii: Wybór ogniskowej powinien być dostosowany do rodzaju fotografii – od portretów, przez krajobrazy, po fotografię uliczną i sportową.
 • Rozważenia estetyczne i techniczne: Ogniskowa ma wpływ na bokeh, dystorsję, a także na potencjalne aberracje, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze obiektywu.

Zachęta do eksploracji i eksperymentowania z ogniskową:

Zachęcamy do eksperymentowania z ogniskową w różnych sytuacjach, aby zrozumieć jej wpływ na obraz i znaleźć własny, unikalny sposób wyrażania się poprzez fotografię:

 • Testuj różne ogniskowe: Używaj różnorodnych obiektywów lub zoomów, aby doświadczyć, jak zmienia się obraz przy różnych ogniskowych.
 • Baw się perspektywą: Eksperymentuj z ogniskowymi w celu manipulowania perspektywą i głębią sceny, co może całkowicie zmienić odbiór zdjęcia.
 • Analizuj efekty: Przeanalizuj, jak zmiana ogniskowej wpływa na kompozycję, głębię ostrości i ogólne wrażenie estetyczne twoich zdjęć.
 • Ucz się od mistrzów: Studiuj prace innych fotografów, zwracając uwagę na to, jak wykorzystują ogniskową do osiągnięcia pożądanych efektów.

Pamiętaj, że ogniskowa to narzędzie, które może wzbogacić twoją fotograficzną narrację. Nie ma jednego „poprawnego” sposobu jej wykorzystania – kluczem jest eksploracja, eksperymentowanie i odkrywanie, jak najlepiej wyrazić swoje wizje i historie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *